Young Niagara Clone- Day 21 Flowering


 

Young Niagara Clone- Day 21 Flowering