Young Niagara Clones- Day 21 Floweing


 

Young Niagara Clones- Day 21 Flowering